Українська
 
Національний банк України з 25 вересня 2018 року вводить в обіг банкноту номіналом 20 гривень зразка 2018 року

23.07.2018
прес-реліз   

 

 

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 09 липня 2018 року № 427-рш Національний банк України з 25 вересня 2018 року вводить в обіг банкноту номінальною вартістю 20 гривень зразка 2018 року.

 

Оновлена банкнота номіналом 20 гривень зразка 2018 року є законним платіжним засобом на території України та обов’язкова до приймання за її номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

 

Банкноти зразка 2003 та 2018 років перебуватимуть в обігу одночасно.

 

Після введення в обіг нових 20-гривневих банкнот громадянам не потрібно буде обмінювати банкноти попереднього зразка на нові.

 

Новими банкнотами Національний банк заміщуватиме зношені та пошкоджені 20-гривневі банкноти зразка 2003 року.

 

За дизайном банкнота номіналом 20 гривень зразка 2018 року наслідує оновлені банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року та 500 гривень зразка 2015 року.

Розмір банкноти – (69х130) мм. Переважаючий колір банкноти – зелений.

 

Опис лицьового боку банкноти

У центральній частині лицьового боку банкноти розміщено портретне зображення Івана Франка, напис “ІВАН ФРАНКО” та факсимільний уривок з твору Івана Франка. У верхній частині банкноти праворуч від портрета розміщено зображення малого Державного Герба України, напис “УКРАЇНА”; у верхній частині поля водяного знака надрукований напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, під ним розміщено підпис Голови Національного банку України та слово “ГОЛОВА”. Усі зазначені елементи дизайну виконані фарбою темно-коричневого кольору.

 

Праворуч від портрета Івана Франка розміщено оптично-змінний елемент – стилізоване зображення квітки, колір якої змінюється під час розглядання банкноти під різними кутами зору з малиново-фіолетового на оливково-зелений.

 

Ліворуч від підпису Голови Національного банку України розміщено частину наскрізного елемента – фрагмент зображення цифрового позначення номіналу “20” бузкового кольору.

 

Біля лівого краю банкноти, у нижньому куті, розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді трикутника темно-оливкового кольору.

 

У нижньому лівому куті банкноти темно-зеленою та темно-коричневою фарбами надруковано цифрове позначення номіналу “20” (тло цифр наповнене числами “20” та стилізованими зображеннями гривні часів Київської Русі).

 

Вздовж правого краю банкноти вертикально розміщено напис “ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ” темно-коричневого кольору та негативне зображення цифрового позначення номіналу “20”.

 

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком.

 

 

Опис зворотного боку банкноти

 

У центральній частині зворотного боку банкноти розташовано зображення будівлі Львівського оперного театру, над яким розміщено напис “ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ”. Колір зображення та напису переходить від темно-зеленого до темно-коричневого.

 

Праворуч від центрального елемента на задньому плані розміщено зображення скульптури, що символізує “Славу”, зеленого кольору.

 

Вздовж лівого краю банкноти вертикально розміщено напис “20 ГРИВЕНЬ 20” зеленого кольору.

У правому верхньому куті розміщено частину наскрізного елемента – фрагмент зображення цифрового позначення номіналу “20” бірюзового кольору.

 

У правому нижньому куті – зображення цифрового позначення номіналу “20” зеленого кольору, ліворуч від якого розміщено рік затвердження зразка банкноти “2018”.

 

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу “20”, виконане тонкою негативною лінією.

 

Серійний номер надруковано двічі: горизонтальний – фарбою червоного кольору у нижній частині банкноти; вертикальний – виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків фарбою чорного кольору вздовж правого краю банкноти.

 

Кожний номер складається з двобуквеної серії та семизначного номера.

 

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком.

 

 

Характеристика елементів захисту

 

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із світло-зеленим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

 

1. Багатотоновий водяний знак – зображення портрета ІВАНА ФРАНКА, що повторює портретне зображення, надруковане на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

 

2. Світлий елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу, розміщене вертикально в правій нижній частині багатотонового водяного знака. Зображення видиме під час розглядання банкноти проти світла.

 

3. Захисна стрічка – занурена в товщу паперу полімерна стрічка, видима праворуч від портрета Івана Франка під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла під час розглядання банкноти проти світла видно (у звичайному та перевернутому відображеннях) зображення: “20 ГРН”, тризуб і цифрове позначення номіналу “20” у два рядки.

 

4. Оптично-змінний елемент – стилізоване зображення квітки, яке розміщено праворуч від портрета Івана Франка. При зміні кута нахилу банкноти колір зображення квітки змінюється з малиново-фіолетового на оливково-зелений.

 

5. Рельєфні елементи – елементи зображень, шорсткість яких відчувається на дотик. Присутні тільки на лицьовому боці банкноти (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротексти).

 

Для надійного визначення справжності банкноти на дотик окремі елементи мають підвищений рельєф – цифрове позначення номіналу “20” у нижній лівій частині банкноти; горизонтальні штрихи у двох нижніх кутах банкноти; зображення малого Державного Герба України та написи “УКРАЇНА”, “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, “ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ”.

 

6. Елемент для людей з послабленим зором – рельєфний елемент у вигляді трикутника темно-оливкового кольору, призначений для ідентифікації номіналу банкноти та розміщений у нижньому лівому куті лицьового боку банкноти.

 

7. Латентне зображення – цифрове позначення номіналу “20”, приховане в двоколірному орнаменті, розташованому по середині правого краю банкноти. Цифри видимі при розгляданні банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на світлому фоні – при розгляданні банкноти з довгої сторони, світлі на темному фоні – при розгляданні банкноти з короткої сторони.

 

8. Наскрізний елемент (суміщене зображення) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення цифрового позначення номіналу “20”). Фрагменти зображення розміщено: на лицьовому боці банкноти – у верхньому лівому куті; на зворотному боці – у верхньому правому куті.

 

9. Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна прочитати тільки за допомогою збільшувального скла.

 

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

напис “УКРАЇНА”, виконаний інтагліо друком негативним мікротекстом, що повторюється чотири рази та обмежує зліва орнамент з латентним зображенням;

напис “ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ”, виконаний інтагліо друком позитивним мікротекстом, що повторюється та обмежує знизу портрет Івана Франка;

напис “НБУ”, виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом з різною товщиною штрихів; мікротекстформує тло у верхньому правому куті банкноти;

напис “20 ГРИВЕНЬ”, виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом, що повторюється та розміщується вздовж правого краю банкноти.

 

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

напис “УКРАЇНА”, виконаний позитивним мікротекстом, що повторюється та формує одну з хвилястих ліній фонової композиції, виконаної орловським способом друку;

цифрове позначення номіналу “20”, виконане негативним мікротекстом, що повторюється та наповнює один з елементів у правій нижній частині фонової композиції, виконаної орловським способом друку;

напис “НБУ”, виконаний позитивним мікротекстом, що повторюється та формує горизонтальну лінію в зображенні будівлі Львівського оперного театру.

 

10. Орловський друк – спеціальний вид друку, що забезпечує різкий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення.

 

На лицьовому боці банкноти – цифрове позначення номіналу “20” у нижньому лівому куті банкноти та орнамент з латентним зображенням.

 

На зворотному боці банкноти – фонові елементи – протикопіювальні та фонові сітки, геометричні елементи у кутах банкноти.

 

11. Райдужний друк – спеціальний вид друку, що забезпечує поступовий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення (на лицьовому боці – переходи зліва направо у фоновій композиції у правій частині банкноти; на зворотному боці – перехід (від середини до країв) в зображенні будівлі Львівського оперного театру та зліва направо у фрагментах фонової художньої композиції).

 

12. Протикопіювальна сітка – зображення з тонких ліній, що під час копіювання або сканування банкноти відтворюється у вигляді “муару”. Розташовані на обох боках банкноти.

 

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

 

До уваги користувачів! У разі відсутності на банкноті захисних елементів або їх невідповідності зазначеним вимогам банкноту слід пред`явити до Департаменту грошового обігу Національного банку України або до Національної поліції.

 

 
Сайт для коллекционеров-любителей и профессионалов