Українська
Перегузня
Дата введення в обіг: 01 червня 2017
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт Тираж, штук
2 нейзильбер 12.8 31 спеціальний анциркулейтед рифлений 40000

 

Серія: Флора і фауна України

 Присвячена рідкісному виду хижих ссавців родини Куницевих - Перегузні звичайній, зникаючому виду, включеному до Червоної книги України. Перегузня - хижак фауни нашої країни, що має строкате забарвлення. В Україні поширена на території Запорізької, Донецької та Луганської областей. Живе в цілинних степах, у норах, на поверхню вилазить рідко - вночі або в сутінки.

Роздрібна ціна, 35 грн:  (станом на 01.06.2017)

 

На аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи: УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2017 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено кольорову перегузню (використано тамподрук) та розміщено написи півколом: VORMELA PEREGUSNA (угорі), ПЕРЕГУЗНЯ. (унизу).

 

Художник: Дем`яненко Володимир, Фандікова Наталія
Скульптор: Дем`яненко Володимир, Іваненко Святослав

 

 
Сайт для коллекционеров-любителей и профессионалов