Українська
Давній Галич
Дата введення в обіг: 22 серпня 2017
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт Тираж, штук
5 нейзильбер 16.54 35 спеціальний анциркулейтед рифлений 40000

 

Серія: Стародавні міста України

 Присвячена давньому галицькому місту, одному з найбільших центрів Київської Русі. Галич був столицею Галицького князівства та Галицько-Волинської держави, визначним економічним, політичним і культурним центром, в якому розвивалися ремесла, торгівля, цивільне та церковне будівництво, було складено Галицько-Волинський літопис.

Роздрібна ціна, 43 грн: (станом на 22.08.2017)
Роздрібна ціна, 51 грн: (станом на 01.01.2018)

 

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис УКРАЇНА, у центрі на дзеркальному тлі - фрагмент керамічної плитки з грифоном (ХІІ ст.), ліворуч від якої вертикальний напис - 5 ГРИВЕНЬ, унизу праворуч - рік карбування монети 2017 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено стилізовану композицію: на тлі реконструкції давнього міста вершник - король Данила Галицький; угорі - герб міста, праворуч від якого напис - ГАЛИЧ/ДАВНІЙ.

 

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Іваненко Святослав, Дем`яненко Володимир

 

 
Сайт для коллекционеров-любителей и профессионалов