Українська
Кінний трамвай
Дата введення в обіг: 25 травня 2016
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт Тираж, штук
5 нейзильбер 16.54 35 спеціальний анциркулейтед рифлений 35000

 

Серія: Інші монети

 Присвячена кінному трамваю - першому рейковому вуличному транспорту, проекти будівництва якого на території сучасної України в епоху бурхливого технологічного прогресу з`являються в другій половині ХІХ століття: спочатку у Львові, а потім у Києві.

Вартість, грн: 38 (станом на 26.05.2016)

 

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, над яким півколом напис - УКРАЇНА, унизу - рік карбування монети 2016 та номінал П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ; стилізовану композицію: підкову, у центрі якої одна з площ Києва; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (унизу ліворуч).
На реверсі монети на тлі стилізованої панорами міста Львова зображено кінний трамвай та угорі півколом розміщено напис КІННИЙ ТРАМВАЙ.

 

Художник: аверс: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій реверс: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Атаманчук Володимир, Дем`яненко Володимир

 

 
Сайт для коллекционеров-любителей и профессионалов