Українська
70 років Перемоги. 1945-2015
Дата введення в обіг: 5 травня 2015
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт Тираж, штук
нейзильбер 16.5 35 спеціальний анциркулейтед рифлений 35000

 

Серія: Перемога у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.

Монета увічнює подвиг українського народу, його значний внесок у перемогу антигітлеровської коаліції в Другій світовій війні. Монета присвячена 70-річчю перемоги над нацизмом в Європі. З перших днів війни до жовтня 1944 року центральною ділянкою всього європейського театру воєнних дій Другої світової війни була територія України, яка зазнала величезних людських і матеріальних втрат.

Вартість, грн: 29 (станом на 05.05.2015)

 

На аверсі монети розміщено: угорі напис півколом УКРАЇНА, під яким малий Державний Герб України, стилізовану композицію, що символізує життя, - дерево роду, на тлі якого в гнізді з гілки калини сидить птах, праворуч - рік карбування монети - 2015, унизу номінал - 5/ГРИВЕНЬ, ліворуч - логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізовану композицію: солдатська каска та квітки маку (використано тамподрук) - символи пам`яті, ліворуч напис 1945, праворуч - 2015; трикутники, що символізують полум`я свічок, угорі напис півколом 70 РОКІВ ПЕРЕМОГИ.

 

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Дем`яненко Анатолій, Атаманчук Володимир

 

Сайт для коллекционеров-любителей и профессионалов