Українська
Революція гідності
Дата введення в обіг: 18 лютого 2015

Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт Тираж, штук
5 нейзильбер 16.5 35 спеціальний анциркулейтед рифлений 50000

 

Серія: Героям Майдану
Присвячена громадянській мужності і патріотизму, які виявили громадяни України всіх національностей, прагнучи розвивати та зміцнювати демократичну державу, конституційні засади демократії, права і свободи людини.

Вартість, грн: 29 (станом на 18.02.2015)

 

На аверсі монети на дзеркальному тлі дзвона розміщено: угорі напис - УКРАЇНА, під яким зображено учасника подій; на рельєфному тлі монети у вигляді полум`я розміщено: малий Державний Герб України (праворуч) та номінал 5/ГРИВЕНЬ, рік карбування монети 2015, логотип Монетного двору Національного банку України (ліворуч).
На реверсі монети зображено композицію у формі хреста: один із фрагментів подій - силове протистояння (використано тамподрук), угорі стилізований напис - РЕВОЛЮЦІЯ/ГІДНОСТІ.

 

Художники: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Іваненко Святослав

 

Сайт для коллекционеров-любителей и профессионалов