Українська

Ера змін
Дата введення в обіг: 14 листопада 2018
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса дорогоцінного металу
в чистоті, г
Діаметр, мм Якість карбування Гурт Тираж, штук Фактичний тираж, штук
5 срібло
(Ag 999)
15.55   спеціальний анциркулейтед гладкий 4000 4000

 

Серія: Інші монети

Пам`ятна монета, що входить до набору `До 100-річчя Національної академії наук України` присвячені науці - найважливішому чиннику технічного та соціально-культурного прогресу, невід`ємній складовій духовної культури людства, яке вступило в епоху інформації.

Роздрібна ціна,     грн.(станом на 14.11.2018)

 

На аверсі монети розміщено: ліворуч: рік карбування монети 2018, малий Державний Герб України та написи UKRAINE/УКРАЇНА (вертикально); праворуч - номінал монети П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ, позначення металу та маси монети в чистоті - Ag 999 15,55 (вертикально); угорі на тлі стилізованих людських силуетів графічно зображено спіраль часу - символ еволюції, розвитку, безперервності руху, життєвої сили, який зустрічається ще з часів трипільської культури, під якою стилізовану композицію - на коричневому тлі (використано тамподрук), заповненому мікросхемами, зображення людського мозку (локальна позолота). Унизу праворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено: на тлі мікросхем композицію: на чорному тлі зображено кольоровий давній символ `Інь-Янь` (використано тамподрук), під яким архаїчне колесо - символ сонця, життєвого циклу, оновлення, мінливості, у центрі якого - атом, що символізує досягнення науки і техніки; вертикальні написи: THE ERA OF CHANGES (ліворуч) та ЕРА ЗМІН (праворуч).

 

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: аверс: Демяненко Анатолій реверс: програмне моделювання:Андріянов Віталій

 

 
Сайт для коллекционеров-любителей и профессионалов