Українська

Ера миру
Дата введення в обіг: 14 листопада 2018
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса дорогоцінного металу
в чистоті, г
Діаметр, мм Якість карбування Гурт Тираж, штук Фактичний тираж, штук
5 срібло
(Ag 999)
15.55   спеціальний анциркулейтед гладкий 4000 4000

 

Серія: Інші монети

Пам`ятна монета, що входить до набору `До 100-річчя Національної академії наук України`: `Ера миру`, `Ера змін`, `Ера технологій`, `Людина, час, простір` присвячена науці - найважливішому чиннику технічного та соціально-культурного прогресу, невід`ємній складовій духовної культури людства, яке вступило в епоху інформації.

Роздрібна ціна,     грн.(станом на 14.11.2018)

 

На аверсі монети розміщено: ліворуч - рік карбування монети 2018, малий Державний Герб України та написи UKRAINE/УКРАЇНА (вертикально); праворуч - номінал монети П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ, позначення металу та маси монети в чистоті - Ag 999 15,55 (вертикально); угорі на дзеркальному тлі в оточенні квітів - книгу як символ пізнання, під якою - композицію, що символізує єднання людини і планети Земля: на червоному тлі, заповненому сріблястими серцями (використано тамподрук), зображено позолочене серце (локальна позолота) з обрисами материків. Композицію підтримують руки, що символізують захист і збереження життя. Унизу праворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено: на тлі сердець - композицію: на чорному тлі зображено кольорову оливкову гілочку (використано тамподрук), яку тримає голуб - символ миру та спокою, ліворуч від голуба - графічне зображення `золотого перетину`, який мислителі доби Відродження назвали втіленням `Божественної сутності`; вертикальні написи: THE ERA OF PEACE (ліворуч) та ЕРА МИРУ (праворуч).

 

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: аверс: Демяненко Анатолій реверс: програмне моделювання:Андріянов Віталій

 

 
Сайт для коллекционеров-любителей и профессионалов