Українська
100 років утворення Товариства Червоного Хреста України
Дата введення в обіг: 29 березня 2018
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт Тираж, штук
5 нейзильбер 16.54 35 спеціальний анциркулейтед рифлений 40000

 

Серія: Інші монети

 Присвячена організації, вікова історія діяльності якої наповнена милосердям, людяністю, співчуттям - Товариству Червоного Хреста України. Товариство Червоного Хреста України виникло в квітні 1918 року з ініціативи Маріїнської громади сестер милосердя Червоного Хреста, яка з 1878 року надавала благодійну медичну допомогу киянам. Товариство розвиває волонтерський рух, поширює знання про міжнародне гуманітарне право, навчає населення навичкам надання першої медичної допомоги.

Роздрібна ціна,   грн: (станом на 29.03.2018)

 

На аверсі монети на дзеркальному тлі стилізованого хреста розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис УКРАЇНА; принципи та цінності, якими керується Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця - ГУМАННІСТЬ/ НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ/ НЕЙТРАЛЬНІСТЬ/ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/ ДОБРОВІЛЬНІСТЬ/ ЄДИНІСТЬ/ УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ; унизу: номінал 5/ГРИВЕНЬ та рік карбування монети ? 2018, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч).
 На реверсі монети розміщено: емблему Червоного Хреста (використано тамподрук), над якою ? стилізована гілка калини (деякі ягідки - червоні), під гілкою роки: 1918 (ліворуч) та 2018 (праворуч), написи по колу: УТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА (угорі) ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ (унизу).

 

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптори: Атаманчук Володимир; програмне моделювання:Андріянов Віталій

 

 
Сайт для коллекционеров-любителей и профессионалов